پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مراسم جشن روز ملي بهداشت محيط با حضور معاون  بهداشتي ، كارشناسان بهداشت محيط و ساير همكاران روز شنبه مورخ 12/12/91 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتي برگزار گرديد .
در اين مراسم ابتدا آقاي دكتر پزشكي از فعاليت ها و خدمات ارزنده كارشناسان اين واحد تقدير و تشكر نمودند و به اين نكته اشاره داشتند كه فعاليت هاي اين واحد در پيشبرد اهداف وزارت بهداشت و ارتقاء سطح سلامت مردم نقش به سزايي دارد .
در پايان با اهداء‌لوح تقدير از كارشناسان بهداشت محيط تقدير به عمل آمد ./ك