پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به اطلاع می رساند جهت پرداخت صحیح بیمه ها، کلیه درمانگاه های اورژانس موظفند برگه های ساعت پذیرش بیماران را به نسخه ضمیمه نموده و به سازمان های بیمه گر تحویل دهند.

 الف) پزشکان محترم خانواده: براي ارجاع بیمار به متخصص، ثبت کد ارجاع سه رقمی، در فرم مربوطه الزامیست
ب) پزشکان محترم متخصص: جهت انجام صحیح ارجاع بیمار به پاراکلینیک (ثبت کد سه رقمی مندرج در فرم ارجاع) در پشت نسخ بیمار الزامیست


عدم رعایت سیستم ارجاع

همچنین به اطلاع پزشکان محترم خانواده و پزشکان محترم متخصص می رساند که از اول اسفند ماه در صورت عدم رعایت سیستم ارجاع حتی با مهر پزشک خانواده تعرفه ویزیت متخصص و خدمات، آزاد و فعلاً دارو و پاراکلینیک قابل محاسبه می باشد. 

مرخصی بیش از 15 روز پزشکان
در رابطه با مرخصي بيش از 15 روز پزشكان، اول توسط ستاد اجرايي شهرستان تاييد وسپس به بيمه ها اعلام مي شود و سپس اجرا مي گردد.

سرانه اسفندماه
تحويل پرينت سامانه اسفندماه توسط پزشكان محترم خانواده به سازمانهاي بيمه گر پس از تاييد ستاد اجرايي مركز بهداشت شهرستان، از تاريخ 5 فروردين لغايت 20 فروردين ماه 92 مي باشد.