پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

حضور تیم های عملیاتی فوریتهای سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی در دومین مانور کشوری امام حسن عسکری (ع) فوریتهای سلامت محیط و کار ( بلایای طبیعی )

کارشناس مسئول بهداشت محیط و کارشناس مسئول فوریتهای و مدیریت و کاهش خطر بلایاو کارشناس بیماریها  همراه با دو دستگاه خودرو عملیاتی به همراه کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت انجام اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری به شهر زاهدان اعزام گردیده اند  . کلیه دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در این مانور حضور داشته اند . اسکان افراد اعزام شده در دو روز اول در چادرهای نصب شده توسط دانشگاه های مربوطه انجام شد و مانور با محوریت سیل و اقدامات لازم در این خصوص برگزار گردید . تیم های عملیاتی دانشگاه ها به مناطق روستایی و شهری مراجعه و نسبت به انجام مانور فرضی سیل اقدام نمودند . همچنین در این مانور سایر ادارات مرتبط ( مانند اداره برق ، آبفا ، اورژانس ، هلال احمر و ... ) و  تعدادی از مسئولین مربوطه از جمله ریاست محترم مرکز سلامت محیط و کار نیز  حضور داشتند .همچنین در روز اول مانور نمایشگاه تجهیزات دانشگاه ها در محل اردوگاه چادری برپا شده برگزار و  نسبت به ارزیابی آن توسط کارشناسان مرکز سلامت محیط و کار اقدام گردید .