پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

قابل توجه روسای محترم درمانگاه های خصوصی،آزمایشگاه ها و پزشکان محترم

اطلاعیه شماره 1
اطلاعیه شماره 2
اطلاعیه شماره 3
اطلاعیه شماره 4