پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 17/11/92 جلسه اي با حضور مسئولين حوزه هاي ستادي معاونت بهداشتي در سالن مركز بهداشت برگزار گرديد . در اين جلسه آقاي دكتر پزشكي ضمن تبريك سال نو از همه مسئولين واحدها تقدير و تشكر بعمل آوردند . ايشان اشاره داشتند در سال گذشته تمامي شاخصهاي بهداشتي رشد داشته و اين موهون زحمات واحد ها و پرسنل حوزه معاونت مي باشد .

دكتر پزشكي گفتند از كليه مسئولين تقاضا دارم همانند سال گذشته فعاليتها تداوم داشته تا شاهد بهبودي شاخصها  كه در نهايت منجر به  افزايش سطح سلامت جامعه مي گردد ، باشد . در پايان دكتر پزشكي از مسئولين خواستند تا برنامه هاي هفته سلامت را به صورت جدي پيگيري و مشاركت فعال داشته باشند ./غ