پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 18/1/92 هفته سلامت با به صدا در آوردن زنگ سلامت مدرسه ابتدايي شاهد دختران آغاز گرديد .

در اين مراسم دكتر پزشكي رئيس ستاد و مهدوي دبير برگزاري هفته سلامت و مسئولين حوزه ستادي دانشگاه ، بهداشت ، بيمارستان و مسئولين ادارات و رياست آموزش و پرورش حضور داشتند .

دكتر پزشكي گفت : شعار امسال (( فشار خون را جدي بگيريم ‌)) مي باشد كه برنامه هايي تحت همين عنوان در اين هفته و در طول سال اجراء خواهد گرديد .

پزشكي اشاره داشتند : بيماري فشار خون به نام بيماري خاموش نامگذاري شده كه عدم تحرك ، استفاده از مشروبات الكلي ، دخانيات ، فشارهاي رواني واسترس ، چاقي و  مصرف چربي و نمك از مواردي است كه اين بيماريرا تشديد مينمايد . در پايان مسابقه نقاشي تحت عنوان فشار خون بين دانش آموزان برگزار گرديد كه متعاقباً هدايايي به رسم يادبود به برگزديدگان اعطاء خواهد شد ./ك