پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 19/1/92 نمايشگاه تغذيه به مناسبت هفته سلامت برگزار گرديد . اين نمايشگاه با حضور رياست دانشگاه و دكتر پزشكي رئيس ستاد هفته سلامت و جمعي از مسئولين و پرسنل برگزار گرديد . در پايان از بين غذاهاي طبخ شده تعدادي از غذاهايي كه حائز كسب امتياز بيشتري از نظر شاخص هاي تهيه و طبخ از نظر بهداشتي داشتند انتخاب و از طبخ كنندگان تقدير  و تشكر به عمل آمد ./ك