پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

3 هزار كيلوگرم مواد غذايي فاسد شده كه د ايام نورو توسط واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهرستان فسا جمع آوري شده بود ، همزمان با هفته سلامت امحاء گرديد . مهندس شاهسوني كارشناس مسئول بهداشت محيط گفت : مواد غذايي مذكور را كارشناسان بهداشت محيط در حين بازديد از مراكز كشف و ضبط نمودند ./ك