پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به مناسبت هفته سلامت از همه پرسنل شاغل در حوزه ستادي معاونت بهداشتي غربلگري فشار خون و اندازه گيري bmi انجام گرفت . بر اساس گزارش واحد مبارزه با بيماري ها اين غربالگري به منظور آشنايي پرسنل با عوامل خطر بيماري فشار خون صوت گرفته است . ضمناً‌ ذر طول سال اين برنامه به ساير ادارات تعميم داده خواهد شد ./ك