پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده ، فشارخون ، BMI و قند خون اساتيد و دانشجويان دانشگاه فسا توسط كارشناسان مركز بهداشت بررسي گرديد . بنا بر گزارش كارشناس مبارزه با بيماري ها درمورخ 21/1/92 به مناسبت هفته سلامت (( شعار فشار خون را جدي بگيريم )) هماهنگي هاي لازم جهت انجام غربالگري فشار خون و آموزش عوامل خطر بيماري مذكور توسط كارسناسان معاونت بهداشت انجام گرديد . ضمناً BMI و قند خون اساتيد و دانشجويان اندازه گيري شد و استقبال آنها بسيار خوب بود . به افرادي كه داراي BMI و يا فشار خون بالا بودند توصيه هايي در خصوص عوامل خطر بيماري فشار خون بالا انجام شد ./ك