پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 در مورخ 27/1/92 جلسه پزشك خانواده شهري در محل معاونت بهداشتي برگزار گرديد . در اين جلسه آقاي دكتر پزشكي معاونت محترم بهداشتي ضمن خوش آمد گويي و تشكر از حضور پزشكان محترم و تبريك سال نو ، خلاصه اي از عملكرد معاونت بهداشتي در خصوص برنامه پزشك خانواده شهري در سال گذشته ارائه نمودند و در ادامه نكاتي در رابطه با دستورالعمل جديد پزشك خانواده شهري بيان شد و در اين خصوص بحث و تبادل نظر گرديد .در خاتمه با اهداي لوح تقدير از زحمات تمامي پزشكان محترم تقدير و تشكر بعمل آمد