پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

اولين  جلسه ستاد اجرايي طرح سنجش فشار خون و تناسب بدني ايرانيان در تاريخ 4/2/92 در حوزه معاونت بهداشتي با حضور هيئت رئيسه دانشگاه و ديگر اعضاء تشكيل گرديد . در اين جلسه ابتدا آقاي دكتر پزشكي معاون بهداشتي در خصوص كليات طرح ، صحبت هايي ارايه نمودند سپس آقاي رئيسي مدير گروه بيماري ها به تفصيل دستورالعمل اجرايي بسيج ملي ارتقاء سلامت ايرانيان را تشريح نمودند .

در اين جلسه توسط اعضاء در خصوص برنامه ريزي و سازماندهي واحدها و نيروهاي اجرايي و تقسيم وظايف بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد .

گفتني است طرح مذكور از تاريخ 14/2/92 لغايت 29/2/92 با همكاري حوزه معاونت بهداشتي و سازمان نظام برنامه ريزي كل كشور اجرا خواهد شد ./ك