پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

      اولين جلسه هماهنگي بهداشت محيط و شهرداري در خصوص ساماندهي وضعيت سمبوسه فروشان و جمعه بازار در سال 1392

ü      در راستاي تشكيل كميته روابط بين بخشي واحد بهداشت محيط اولين جلسه هماهنگي بين بخشي كارشناسان اين واحد و شهرداري محترم شهر فسا برگزار گرديد كه اهم مصوبات جلسه شامل موارد زير مي باشد :

ü      تصميم گيري در خصوص برخورد قانوني با فروشندگان و عرضه كنندگان مواد غذايي به صورت دوره گرد

ü      تشكيل اكيپ مشترك جهت بازديد از پنجشنبه بازار و جمعه بازار

ü      برخورد با كسبه و افرادي كه مبادرت به جاري نمودن فاضلاب در معابر عمومي مي نمايند .

ü      همچنين در مورد عدم عرضه مواد غذايي به جز ميوه و سبزي تازه در پنجشنبه بازار و جمعه بازار و دكه هاي عرضه كننده ميوه و سبزي در چهار راه هنرستان و ديگر نقاط

ü      مكان يابي و ساماندهي مناسب پرنده فروشان

ü      علاوه بر آن در خصوص برخورد قانوني با ضايعات فروشي هاي سطح شهر و حومه با شهرداري اقدام لازم صورت گرفت .