پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سنجش نوآموزان بدو ورودبه مدرسه در برنامه پزشك خانواده:اول تيرماه تا آخر شهريور همراه با ويزيت پايه انجام مي شود