پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

با توجه به اجراي برنامه طرح بزرگ و ملي فشار خون و تعيين تناسب بدني ايرانيان بالاي 30 سال كه ازتاريخ 14/2/92 شروع خواهد شد معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي با همكاري نظام پرستاري ،  اقدام به برگزاري كلاس هاي آموزشي جهت پرسنل بهداشتي درماني در تاريخ هاي 8 و 9 و 10/2/92  نمود ريسي مدير گروه بيماريها گفت:در اين جلسه اساتيد دانشگاه علوم پزشكي آقاي دكتر بهرامعلي متخصص قلب و عروق ،  خانم متين و سرسبز مطالب اموزشي به شركت كنندگان ارايه نمودند