پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مامای مهربان و فداکار/ فرشته ی سبزپوش ایثارگر/ نگاهبان جان مادر 

عطیه ی الهی در دستان پر توانت نبض حیات را  در نوزاد متجلی می سازد و ضربان قلبت ترنم آهنگ زیبایی است که نوید بخش مهر مادری است.

از اینکه با مهارت و حرارت و با شجاعت و شهامت به عنوان حلقه ی مهم ارتباطی و هماهنگ کننده ی بین اعضای خانواده و اعضای تیم بهداشتی - درمانی با ارایه ی مراقبت های مامایی با کیفیت مطلوب و تلاش در بهبود مستمر آن نقش بسیار مهمی در تامین سلامت زنان و مادران ایفا می نمایید؛ سپاسگزاری نموده و ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن روز جهانی ماما؛ برخود لازم ميدانم از زحمات ماماهاي شاغل در حوزه معاونت بهداشتي كمال تشكر و قدرداني را بعمل اورم

با امید به اینکه با هم اندیشی و هم افزایی جهت افزایش آگاهی و تبادل اطلاعات در راستای سلامت مادر و نوزاد و راهکارهای تقویت و کاربردی نمودن خلاقیت بتوانیم از حداکثر توانمندی های فکری و عملی شما بهر ه مند گردیم.

دكتر بابك پزشكي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي