پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جشن روز ماما در سالن مركز بهداشت برگزار گرديد در اين جلسه دكتر پزشكي از زحمات اين عزيزان تقدير و تشكر بعمل اوردند در پايان اين جلسه مشكلات ماماها مطرح ودكتر پزشكي در اين زمينه گفت:تلاش خواهم نمود تا مشكلات به حداقل برسد جلسه با اهداءگل ولوح تقدير بپايان رسيد