پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 برنامه طرح بزرگ و ملي فشار خون و تعيين تناسب بدني ايرانيان بالاي 30 سال از  تاريخ14/2/92 با محوريت  معاونت بهداشتي و  مشاركت دانشگاه علوم پزشكي و نظام پرستاري ، اغاز گرديد ريسي مدير گروه مبارزه با بيماريها گفت:با توجه به اينكه تعداد مشمولين طرح 110هزار نفر ميباشد پيش بيني مي گردد كه تا پايان طرح كه مدت يك هفته ادامه خواهد داشت 70 درصد جمعيت ذكر شده را پوشش خواهيم داد