پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در این نشست که توسط روابط عمومی دانشگاه و معاونت بهداشت با حضور ریاست دانشگاه ، معاونین و مدیران مربوطه و مسوولین واحدهای بهداشت برگزار گردید ، مسایل و مشکلات کارکنان ستاد معاونت بهداشتی و پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی – درمانی شهری و روستایی و درمانگاههای شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

دكتر عسكري در اين نشست گفت:با توجه به وضعيت بحراني اعتبار در سال 91 ما تمامي مطالبات پرسنلي را قبل از نوروز پرداخت نموديم وامسال نيز با تلاش مضاعف ادامه خواهيم داد به رفع مشكلات پرسنلي