پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هفته ملي بدون دخانيات جهت 40 نفر از رابطين و مربيان رابطين بهداشتي ادارات شهرستان فسا در تاريخ 8/3/92 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتي برگزار گرديد كه در اين جلسه در خصوص مضرات دخانيات و نحوه آموزش رابطين در مناطق تحت پوشش خود ، آموزش هاي لازم همراه با توزيع پوستر و پمفلت هاي مربوطه انجام گرديد ./ك