پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در هفته بدون دخانيات جلسه اي آموزشي در تاريخ 11/3/92 توسط جناب آقاي دكتر شرفي نيا با هماهنگي واحد بهداشت حرفه اي در شركت شير پاستوريزه پانل جهت كارگران آن كارخانه برگزار گرديد ./ك