پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا دکتر مغیثی معاون ستاد کشوری برنامه پزشک خانواده و مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت ضمن ابراز رضایت از روند اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان فسا و تشکر از دست اندرکاران این طرح، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم را مهمترین اصل در اجرای طرح پزشک خانواده دانست و هدف از این طرح را سلامت محور بودن علاوه بر درمان محوری دانست.

دکتر بابک پزشکی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا با اشاره به استقبال چشمگیر مردم شهرستان از طرح پزشک خانواده ، بیان داشت : با برگزاری جلسات متعدد استانی و شهرستانی ستاد اجرایی بصورت هفتگی با حضور ریاست دانشگاه و تلاش در جهت کاهش مشکلات ، رفع موانع و اجرای هر چه بهتر این طرح هستیم.

خانم دکتر علیزاده معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه نیز از اجرای کلاسهای آموزشی برای گروه های مختلف از جمله متخصصین، پزشکان عمومی، پرسنل، دانش آموزان، پرستاران، بهیاران و بهورزان با موضوعات مرتبط با پزشک خانواده، طرح غربالگری فشار خون و طرح دیابت و مباحثی در خصوص پیشگیری قبل از ابتلا به بیماری و فرهنگ سازی در این خصوص خبر داد.

شایان ذکر است از چند مورد از مطبهای پزشکان عمومی و درمانگاه ها با حضور دکتر مغیثی  بازدید بعمل آمد.