پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه

 

به دلیل ساختار جمعیتی خاص، قشر عظیمی از جمعیت کشور ما را دانش آموزان تشکیل می دهند .  بی شک دانش آموزان وقتی توانمندي بروز استعداد و نبوغ خداداي خود را خواهند داشت که سالم باشند، و آگاهی از میزان سلامتی آنها یکی از گام هاي مهم در پرورش استعدادهایشان خواهد بود . مسلماً تشخیص به موقع نارسایی هاي جسمانی و اختلالات روانی - رفتاري آنان از بروز مشکلات بعدي و پیشرفت عوارض جلوگیري می نماید .

مطابق سنوات قبل، برنامه ارزیابی سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دوره ابتدایی با همکاري سازمان آموزش و پرورش استثنایی، وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در قالب طرح سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به مدرسه در سراسر کشور انجام می گیرد و اطلاعات آن در شناسنامه سلامت دانش آموز ثبت مي شود ، اين شناسنامه ، براي گروه سنی 6 الی 18 سال براي دختران و پسران در یکرنگ تنظیم شده و شامل 3 بخش دوره ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم می باشد .

جهت دریافت متن کامل اطلاعیه اینجا را کلیک کنید
راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 6 تا 25 سال