پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

حوزه مديريت سلامت خانواده و جمعيت

شرح  وظايف پزشك خانواده شهري

سلامت كودكان و نوزادان

- انجام و ثبت اولین معاینه نوزاد (معاینه فیزیکی کامل) در دوره نوزادی

- درمان کودک بیمار زیر دو ماه و دو ماه تا پنج سال طبق پروتکل مانا

- ارزیابی و درمان  و ارجاع کودکان دچار اختلال رشد وتکامل

سلامت مادران

- انجام معاینات بالینی ، درخواست آزمایشها یا بررسی تکمیلی، آموزش و مشاوره مراقبتهای پیش از بارداری، حين بارداري و پس از زایمان

- تجويز مكمل هاي  قبل، حين و پس از بارداري

- گزارش موارد مرگ مادر در صورت وقوع

- تعیین و ارجاع موارد نیازمند ارجاع فوری و غیر فوری

سلامت باروري و تنظيم خانواده

- انجام معاينات لازم و ارجاع افراد داوطلب واجد شرايط براي انجام توبکتومی و وازکتومی

- انجام مشاوره در موارد خاص تغيير روش

- انجام معاينات در روش هاي هورموني و درخواست آزمايشات لازم

- بررسي موارد منع مصرف نسبي و تاييد يا رد استفاده از روش

- ارجاع و پيگيري در مواردي كه نيازمند ارجاع به متخصص هستند

سلامت ميانسالان

- ارائه مراقبت هاي دوره اي سلامت ميانسالان و تکمیل فرم ثبت سبا و سما

- انجام معاینات دوره ای ژنیکولوژی پستان و تکمیل فرم مربوطه (پزشک زن)

- ارجاع موارد به پزشک متخصص برای انجام طبقه بندی و سایر خدمات بالینی و پیگیری موارد ارجاعی بر اساس تصمیم پزشک متخصص

سلامت سالمندان

- ارائه مراقبت  هاي دوره اي مراقبت هاي ادغام يافته سالمند و تكميل فرم ثبت مراقبت

- ارجاع موارد به پزشک متخصص برای انجام طبقه بندی و سایر خدمات بالینی و پیگیری موارد ارجاعی بر اساس تصمیم پزشک متخصص

- ارائه مشاوره هاي شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف ماما يا پرستار مستقر در پايگاه پزشك خانواده شهري (همکار مستقیم پزشک)

 سلامت كودكان و نوزادان

- اندازه گیری و ثبت قد، وزن، دور سر و محاسبه نمایه توده بدنی و رسم منحنی رشد کودکان و ارزیابی وضعیت رشد آنها

- ارزیابی وضعیت تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی و انجام مشاوره های لازم

- ارزیابی و ثبت تکامل کودکان

- تجویز مکملهای ویتامین آ+د، مولتی ویتامین و آهن جهت کودکان زیر 2 سال

- انجام مشاوره شیردهی در ویزیت دوم، سوم و چهارم بارداری

سلامت مادران

- مصاحبه و تشکیل یا بررسی پرونده جهت ارائه مراقبتهای پیش از بارداری، حين و بعد از بارداري

- ارائه معاينات باليني ، درخواست آزمايشات و ثبت مراقبت هاي پيش از بارداري ، حين و پس از زایمان

- آموزش و مشاوره در خصوص مراقبتهای پیش از بارداری، حين و پس از زایمان

- تجويز مكمل هاي دوران بارداري

- گزارش موارد مرگ مادر در صورت وقوع

- - تعیین موارد بهبود نیافته نیازمند ارجاع فوری و غیر فوری ومواردبدون تغییر و بهبود یافته نیازمند پیگیری مشکل

 

سلامت باروري و تنظيم خانواده

- شناسايي زنان واجد شرايط جهت دريافت وسايل پيشگيري از بارداري و ارجاع به نزديكترين پايگاه دولتي

- شناسايي زنان واجد شرايط گذاشتن آي يو دي و ارجاع به نزديكترين پايگاه دولتي

- ارجاع افراد داوطلب واجد شرايط براي انجام توبکتومی و وازکتومی

- انجام مشاوره در موارد تغيير روش

- انجام معاينات در روش هاي هورموني و درخواست آزمايشات لازم

- ارجاع و پيگيري موارد نيازمند معاينه توسط پزشك و پيگيري انجام آزمايشات 

- استخراج شاخص ها و تكميل فرم شماره ب

گروه سلامت ميانسالان

- انجام معاینات دوره ای ژنیکولوژی، معاينات باليني پستان و تکمیل فرم مربوطه

- ارائه مراقبت هاي دروران يائسگي و ثبت فرم هاي مراقبت سبا

- ارائه مشاوره و بررسي سوابق سلامت باروري

گروه سلامت سالمندان

- شناسايي و تعيين جمعيت سالمندان هدف برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سالمند

- ارجاع جمعيت سالمندان شناسايي شده به نزديكترين پايگاه هاي بهداشتي

- ارجاع موارد به پزشک برای انجام طبقه بندی و سایر خدمات بالینی و  ارسال پیگیری موارد ارجاعی بر اساس تصمیم پزشک به پايگاه بهداشتي

شرح وظايف كاردان و كارشناس مستقر در پايگاه بهداشتي

سلامت كودكان و نوزادان

- انجام واکسیناسیون

- گزارش موارد فوت نوزادان

-  گزارش موارد فوت کودکان 1-59 ماهه

- پرسشگری موارد فوت نوزادان در خارج بیمارستان

- پرسشگری موارد فوت کودکان 1-59 ماهه  در خارج بیمارستان

 سلامت مادران

- ایمن سازی در مراقبتهای پیش از بارداری و بارداری

- تجویز مكمل هاي دوران بارداري و پس از زایمان

- تجویز و تزریق رگام در صورت لزوم

- انجام آزمایشات ضروری

- گزارش موارد مرگ مادر در صورت وقوع

سلامت باروري و تنظيم خانواده

- تشكيل پرونده ، انجام مشاوره در انتخاب و آغاز استفاده از روش پيشگيري از بارداري و موارد تغيير روش  و تغيير شرايط عمومي زنان واجد شرايط ، گرفتن شرح حال و معاينات و تكميل فرم هاي مرتبط با هر روش

- ارائه اقلام پيشگيري از بارداري ( دادن قرص هاي پيشگيري از بارداري ، تزريق آمپول هاي سه ماهه و يك ماهه ، كاندوم و EC )

- تشكيل پرونده و مشاوره در مورد متقاضيان آي يو دي ، گرفتن شرح حال و معاينات ، گذاشتن آي يو دي و چك آن

- ارجاع افراد داوطلب واجد شرايط براي انجام توبکتومی و وازکتومی

- درخواست داروهاي پيشگيري از بارداري

- تكميل فرم آماري موجودي مصرفي و فرم 108 در پايان هر سه ماه

- نگهداري اقلام پيشگيري از بارداري در شرايط مناسب و رعايت اصول امنيت كنتراسپتيو ها

- استخراج شاخص ها و تكميل فرم شماره ب

 سلامت ميانسالان

- شناسایی و تعیین افرادگروه سنی هدف ( 60-25 سال )

- شناسایی و ارجاع گروه سنی هدف به پایگاه بهداشتی

- تکمیل فرم ارزیابی اولیه سبا و سما و ثبت مشخصات مراجعه کننده

- بررسی سوابق بیماری ، باروري ، واكسيناسيون، عادات رفتاري و تکمیل فرم مربوطه سبا و سما

- آموزش بهبود شیوه زندگی سالم در دوره میانسالی

- ارجاع گروه هدف به پزشک برای انجام طبقه بندی و سایر خدمات بالینی و پيگيري موارد ارجاعي بر اساس دستور پزشك

- توزیع رسانه های آموزشی

- جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و شاخص های آماری

سلامت سالمندان

- شناسايي و تعيين جمعيت هدف برنامه هاي سلامت سالمندان

- تشكيل پرونده مراقبت هاي ادغام يافته سالمند ويژه جمعيت هدف

- ارجاع به پزشك جهت انجام طبقه بندي و ارائه ساير خدمات موارد ويژه و پيگيري ارجاع بر اساس دستور پزشك

- توزيع رسانه هاي آموزشي

- اموزش و ارائه مشاوره شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي

- جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و شاخص های آماری