پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

صورتجلسه کمیته شهرستانی هفته مبارزه با مواد مخدر و برنامه پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب ناشی از مسمومیت الکل

 

جلسه با بیانات آقای رضوی بخشدار محترم مرکزی آغاز شد . در ادامه جناب آقای بابک پزشکی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در خصوص شعار امسال هفته مبارزه با مواد مخدر " رمز شادابی و نشاط در زندگی ، سلامتی است نه مواد "و ضرورت اجرای برنامه های پیشگیری و درمان  اعتیاد در شهرستان سخنانی بیان فرمودند.

همچنین معاون محترم فرماندار جناب آقای رنجبر در خصوص لزوم برنامه ریزی و هماهنگی بین بخشیجهت اجرای موفق اهداف و فعالیتها بیاناتی ایراد نمودند .

سپس دکتر سید محمد حسین اجاقی کارشناس مسئول محترم واحد بهداشت روان در خصوص وضعیت شهرستان در زمینه اعتیاد و لزوم هماهنگی و همکاری کلیه ارگانهاو نهادها جهت پیشگیری از اعتیاد صحبت فرمودند .در ادامه هر کدام از شرکت کنندگان نظرات خود را در خصوص آسیب اجتماعی اعتیاد بیان نمودند .

در بخش دوم جلسه برنامه " پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب ناشی از مسمومیت الکل"بحث و بررسی شد .

جنای آقای انصاری فرماندار محترم شهرستان در خصوص افزایش آمار مصرف کنندگان الکل در شهرستان و لزوم تدوین برنامه عملیاتی خصوصا در حوزه پیشگیری اولیه بیاناتی را مبذول فرمودند .  همچنین ایشان به نقش اساسی آموزش و پرورش در پیشگیری از این آسیب اجتماعی تاکید کردند .

 

در ادامه توسط  دکتراجاقی در خصوص  معرفی سند الکل و پیشنهاد همکاری بین بخشی و برنامه های هر اداره مباحثی ارایه گردید.

اهم مصوبات به شرح ذیل می باشد :

·         کلیه ادارات پیشنهادات و برنامه های خود را در خصوص طرح پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب ناشی از مسمومیت الکل بر اساس جدول تقسیم کار بین بخشی تا پایان تیر ماه به فرمانداری ارسال نمایند .

·         کلیه ادارات بر اساس جدول شرح فعالیتهای هفته مبارزه با مواد مخدر  فعالیتهای انجام شده را تا پایان تیر ماه به فرمانداری شهرستان ارسال نمایند .

·         کلیه ادارات کارشناسان توانمند خود در حیطه آموزش را تا پیان تیر  ماه به فرمانداری شهرستان معرفی نمایند .