پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه طرح پزشك خانواده  با حضور خانم دكتر رخشاني معاون بهداشت وزارت بهداشت و معاونين بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي و مسئولين پزشك خانواده 17 دانشگاه مجري در تهران برگزار گرديد .

ار بين دانشگاه هاي مجري طرح پزشك خانواده عملكرد دانشگاه علوم پزشكي فسا از رتبه خوبي برخوردار بوده و رضايت مندي مسئولين وزارت را فراهم نموده است . دكتر پزشكي معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گفت : در اين جلسه در خصوص مشكلات طرح به ويژه پرداخت ضرايب مقرر شد مسئولين وزارتي مساعدت هاي لازم را  بعمل آورند . همچنين ايشان اشاره داشتند : طرح پزشك خانواده در 10 استان ديگر اجرايي خواهد گرديد ./ك