پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

شرح مختصر و مصوبات جلسه :ابتدادکتر بابک پزشکی معاونت محترم بهداشتی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر از مدعوین جهت شرکت در جلسه ، در خصوص هفته مبارزه با مواد مخدر و نیاز به همکاری درون بخشی و بین بخشی جهت برگزاری هر چه پر بار تر این هفته بیاناتی را مبذول فرمودند . در ادامه دکتر سید محمد حسین اجاقی کارشناس مسئول محترم واحد بهداشت روان در خصوص شعار امسال هفته مبارزه با مواد مخدر " رمز شادابی و نشاط در زندگی سلامتی است نه مواد " و لزوم تشکیل کمیته دانشگاهی و شهرستانی جهت برنامه ریزی جامع و دقیق در برگزاری هفته مذکور سخنانی ایراد نمودند. در ادامه هر کدام از شرکت کنندگان نظرات خود را بیان فرمودند که اهم مصوبات به شرح ذیل می باشد .

رديف

مصوبات

پيگيري مصوبات

1

برگزاری جلسه آموزشی برای کلیه پرسنل علوم پزشکی و خانواده ها در طول  فصل تابستان لازم است هر معاونت در خصوص برگزاری جلسه آموزشی برای پرسنل زیر مجموعه خودبا واحد بهداشت روان  معاونت بهداشتی هماهنگی به عمل آورد .

کلیه معاونت های دانشگاه برگزاری بر عهده واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی

2

نصب پلاکارد در محل قابل رویت درب ورودی  دانشگاه علوم پزشکی ، معاونت بهداشتی ، بیمارستان ولی عصر و شریعتی از تاریخ 1/4/92 لغایت 13/4/92

مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی واحد بهداشت روان معاونت غذا و دارو

3

برگزاری همایش " اعتیاد "  در سطح شهرستان توسط معاونت بهداشتی لازم به ذکر است به منظور هماهنگی بین بخشی تاریخ برگزاری همایشدر کمیته شهرستانی مورخ 5/4/92 تعیین می گردد

واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی

4

توزیع پمفلت و تراکت آموزشی بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ 8/4/92 لغایت 13/4/92 توسط مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی

مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی

5

برگزاری " جشن بهبود یافتگان " در فصل تابستان توسط معاونت درمان

معاونت درمان و واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی

6

برگزاری نمایشگاه " اعتیاد " در محل خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در مهر ماه توسط مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی با همکاری واحد بهداشت روان

مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی و واحد بهداشت روان

7

تکثیر پمفلت و کتابچه آموزشی مواد مخدر توسط معاونت محترم غذا و دارو . مصوب گردید پمفلت آموزشی از تاریخ 8/4/92 لغایت 13/4/92 در اختیار سایر معاونتها  قرار گیرد

معاونت غذا و دارو

8

برگزاری نمایشگاه " اعتیاد " در مقابل  مرکز بهداشتی درمانی شماره یک در تاریخ 4/4/92 و 5/4/92 توسط واحد مبارزه با بیماریها با همکاری واحد بهداشت روان

واحد مبارزه با بیماریها با همکاری واحد بهداشت روان

9

برگزاری برنامه اموزشی در محل پارک آزادی توسط واحد بهداشت محیط  در تاریخ 7/4/92

واحد بهداشت محیط

حاضرين در جلسه:

سمت :

جناب آقای دکتر بابک پزشکی

سرکارخانم دکتر فریبا علیزاده

جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین اجاقی

سرکارخانم دکترفرهمندپور

جناب آقای علی یار زراعتکاران

سرکارخانم الهام دیده روشن

سرکار خانم میترا سینا

جناب آقای عبداله رئیسی

سرکارخانم الهام رازقی

جناب آقای اسماعیل فیروزی

جناب آقای ابراهیم شاهسونی

سرکارخانم سوسن جانی زاده

سرکارخانم صفورا صادقی

سرکارخانم فاطمه رهنما

سرکارخانم زهرا حفار

معاون بهداشتی دانشگاه

معاون فنی

کارشناس مسئول واحد بهداشت روان

کارشناس مسئول ستاد گسترش

معاونت درمان

کارشناس مسئول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی

سرپرست اداره خوابگاههای دانشگاه

کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها

کارشناس ستاد گسترش

معاونت غذا و دارو

کارشناس مسئول بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت روان

کارشناس بهداشت روان

کارشناس بهداشت روان