پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

پزشكي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي در افتتاحيه اين جلسه گفت : در دنيا حدود 40 مورد سوانح و حوادث گزارش گرديده كه بيش از 30 مورد آن در ايران رخ داده ا ست . با اين وجود ضرورت دارد كه همه مردم به صورت همگاني آموزش هاي كمك هاي اوليه امداد و نجات را ببينند . مسئول هلال احمر گفت : در خصوص آموز شهاي پرسنل آمادگي داريم همكاري هاي لازم را با معاونت بهداشتي به عمل آوريم . مهندس جوكاران مسئول مديريت كاهش خطر بلايا در معاونت بهداشتي گفتند : در اين دوره تعداد 45 نفر از همكاران با مهارت هاي داوطلبي و مديريت كاهش خطر بلايا آشنا خواهند شد . ايشان اشاره داشتند كه اين دوره براي تعدادي از پرسنل هم مداومت خواهد