پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه شوراي بهداشتي و امنيت غذايي شهرستان در محل معاونت بهداشتي در تاريخ 12/4/92 با حضور اعضاء شوراي مزبور برگزار گرديد . دكتربزشكي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم بزشكي گفت:جهت بيشبرد اهداف بهداشتي مي بايستي تمام ادارات و احاد مردم حمايتهاي لازم را بعمل اورند وما انتظار داريم در هر جلسه مصوبات ومشكلاتي كه مطرح مي شود در جلسه بعدمرتفع گرديده باشد شاهسوني مسول بهداشت محيط وديگر كارشناسان حوزه معاونت بهداشتي انتظارات خود را از اعضاي شوراي بهداشتي بيان نمودندكه مهمترين  عناوين مطرح شده در جلسه به شرح ذيل ميباشد
1- مسائل و مشكلات مربوط به شبكه هاي آبرساني تحت پوشش آبفا شهري ، روستايي و امور عشاير
2- اقدام جهت اتلاف سگهاي ولگرد در سطح شهرستان با توجه به ازدياد انها
3-گزارش اقدامات انجام شده در ساماندهي پنج شنبه و جمعه بازار
4- لزوم اجراي طرح سند ملي تغذيه و امنيت غذايي
5- لزوم اجراي طرح مدارس مروج سلامت ستاره دار
در خصوص رفع مشكلات موجود تصميمات لازم اتخاذ گرديد ./ك