پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 14/4/92 طرح ضربت بهداشت محيط حوزه معاونت بهداشتي ويژه ماه مبارك رمضان با مشاركت همه بازرسين اين واحد اجرا گرديد .
شاهسوني مسئول بهداشت محيط گفت : اين برنامه به منظور ارائه غذاي مطلوب ، سالم و با كيفذيت در ماه مباك رمضان توسط مراكز تهيه ، توزيع و عرضه مواد عذايي انجام گرديده است . ايشان اشاره داشتند حدود 2 تن مواد غذايي تاريخ گذشته از مراكز كشف و به متصديان اخطاريه داده شد .  لازم به ذكر است كه بازرسي مذكور در قالب 5 اكيپ 4 نفره انجام گرديد ./ك