پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

طبق تفاهم وزارت بهداشت با شبکه آموزش سیما فرایند اجرای طرح ملی آموزش سبک زندگی سالم آغاز گردیده است
لازم به ذکر است  برنامه در روزهای فرد از ساعت 15:30 لغایت 16:15 از طریق شبکه 7 اجرا و پخش میگردد  و آزمون پایان دوره پس از پخش از طریق سایت اینترنتی برگزار میگردد