پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه راه اندازی کلینیک تخصصی مشاوره جنسی در روز یکشنبه مورخ 20/5/92 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت تشکیل گردید .

جناب آقای دکتر بابک پزشکی  معاونت محترم بهداشتی دانشگاه ضمن تشکر از مدعوین ، در خصوص ضرورت راه اندازی کلینیک تخصصی مشاوره جنسی در سطح شهرستان سخنانی را ایراد فرمودند . در ادامه دکتر سید محمد حسین اجاقی در خصوص اسلوب و چهار چوب های لازم برای راه اندازی این کلینیک  شامل مدیریت برنامه ، مکان کلینیک ، تجهیزات مورد نیاز ، تعداد پرسنل ، شرح وظایف ، هزینه ها و درآمد و لزوم تدوین برنامه عملیاتی مدون صحبت فرمودند .

مقرر گردید که مکان کلینیک در بیمارستان دکتر علی شریعتی باشد . و اقدامات اولیه جهت تامین تجهیزات و پرسنل مورد نیاز با همکاری معاونت محترم درمان انجام گیرد .