پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

پیرو گزارش مردمی مبنی بر فروش وتهیه ترشی فله به صورت غیر بهداشتی در تاریخ:22/5/92 توسط بازرسین بهداشت محیط از مکان مزبور بازدید به عمل آمد و مقدار 1720 کیلوگرم  ترشی فله غیر بهداشتی جمع آوری و با هماهنگی شهرداری در محل سایت دفن زباله امحا گردید.