پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به استحضار مي رساند دفتر سلامت رواني اجتماعي و اعتياد با همكاري دفتر آموزش و ارتقاي سلامت، اقدام به اجراي برنامه اي آموزشي از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نموده است.

اين برنامه توسط كارشناسان دانشگاهي و به صورت زنده از شبكه 7 سيما (شبكه آموزش) به مدت چهار جلسه اجرا مي شود و موضوع آن پيشگيري از سوء مصرف مواد و الكل براي عموم افراد جامعه است. زمان اجراي برنامه ساعت15:30 روزهاي پنج شنبه 24/5/92 ، يكشنبه 27/5/92 ، سه شنبه 29/5/92 و پنج شنبه 31/5/92 خواهد بود. امكان دريافت گواهينامه معتبر از دفتر آموزش و ارتقاي سلامت براي بينندگان برنامه وجود دارد.

اطلاع رساني در اين زمينه به ذينفعان، اثر بخشي برنامه را افزايش خواهد داد. همچنين جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توان به سايت  www.ulc.irمراجعه نمود.