پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در تاريخ 23/5/92 اولين كارگاه آموزشي با عنوان بهداشت در آرايشگاه ها جهت كليه كارشناسان بهداشت محيط معاونت بهداشتي توسط خانم مهندس جاني زاده در سالن اجتماعات مركز بهداشت برگزار گرديد ايشان اشاره داشتند شركت كنندگان در اين كارگاه با عناوين  به شرح ذيل اشنا گرديدند:
نگاهي به نقش آرايشگاه هاي در نقل و انتقال بيماري
ملاحظات بهداشتي در آرايشگاه هاي زنانه و مردانه
اصول و روش هاي ضدعفوني و استريل لوازم و وسايل مورد استفاده
اعمال ممنوع در آرايشگاه ها شامل ( ليزر ، الكتروليز ، تاتو ، بوتاكس و تزريق ژل )
و عوارض استفاده از مواد آرايشي تقلبي و غير بهداشتي