پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

مورخ 28/5/1392 جلسه آموزشي نظام ارجاع جهت منشي مطب هاي خصوصي سطح 1 و 2 و 3 و درمانگاه هاي دولتي برگزار شد. در اين جلسه  ابتدا خانم عرفاني رابط پزشك خانواده در بيمارستان به بيان مشكلات موجود در سيستم پرداختند و سپس خانم مجيدي كارشناس پزشك خانواده شهري معاونت بهداشتي در خصوص نحوه تكميل صحيح فرم ارجاع و نظام ارجاع مطالبي بيان نمودند. همچنين آقاي اسدي نماينده تامين اجتماعي در بيمارستان به پاره اي از مشكلات در فرم ها اشاره نمودند كه در اين جلسه كلا به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد و ابهامات موجود مرتفع گرديد.