پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

 

به گزارش وب دا ؛جلسه ي پيگيري مشكلات مادران باردار و چگونگي اصلاح مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران برگزار گرديد.

در اين جلسه  که با حضور رياست دانشگاه ، معاونین بهداشت و درمان و كارشناسان  مربوطه برگزار گرديد ، دكترعلیرضا عسكري رياست دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص اهميت مراقبت از مادران باردار، پيشگيري از مرگ مادران و صحت و سلامت مادران و نوزادان تاکید نمودند.

دکترعلیرضا عسکری افزود: همه افراد ذيربط بايد با جديت تمام پيگير بهتر شدن روند مراقبت از مادران باشند تا شاهد وقوع مشكلات براي اين گروه خاص نباشيم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا بیان داشت : تمامي افراد مسئول اعم از بهورز، كاردان و پزشك در حوزه بهداشتي بايد در خصوص مراقبت از مادران باردار حساس باشند و در مواقع اورژانسي مادران پر خطر را هر چه سريعتر به متخصصين و بخش زايشگاه بيمارستان ارجاع دهند تا رسيدگي به موقع انجام شود.

وی بر ويزيت خارج از نوبت و به موقع مادران پر خطر تاكيد نمودند .

گفتنی است در ادامه جلسه راهكارهايي در خصوص انجام به موقع و اورژانسي خدمات پاراكلينيك مادران باردار و همچنين پذيرش مادران توسط اورژانس 115 ارائه شدو مصوباتي جهت بهتر اجرا شدن مراقبت از مادران و پيشگيري از مشكلات تصويب شد