پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

برنامه كشوري كنترل بيماري هاي مزمن انسدادي ريه ( COPD) و آسم سال جاري اجرا مي شود .
عبداله رئيسي مسئول واحد مبارزه با بيماري ها در جمع 180 نفر از كاردان ها و بهورزان مناطق روستايي در باره روند اجراي برنامه آسم و COPD و اهميت و افزايش شيوع و مرگ و مير اين بيماري هاي نكاتي را بيان كردند . حجت اله ستوده كارشناس برنامه آسم و COPD نيز گفت : پيش بيني مي شود تا سال 2030 COPD  به سومين عامل مرگ و مير بعد از بيماري هاي قلبي و عروقي و سرطان ها تبديل شود روي هم رفته COPD  و آسم 4/2 درصد كل ناتواني و مرگ زودرس از بيماري ها را در جهت جمعيت ايران تشكيل مي دهند .