پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به نقل از آقاي كرمي منش با برگزاري سومين دوره آموزشي بهداشت اصناف از اوايل خرداد تاكنون بيش از 150 نفر از متصديان و كارگران مرتبط با مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي آموزش ديده اند . آموزشگاه خصوصي بهارستان زير نظر مستقيم معاونت بهداشتي متولي برگزاري كلاس هاي آموزش بهداشت اصناف به مدت 38 ساعت در هر دوره مي باشد ، در پايان دوره متصديان پس از قبولي در آزمون گواهي آموزش بهداشت اصناف دريافت خواهند نمود .