پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

كارگاه جلب حمايت در برنامه هاي آموزش و ارتقاء سلامت در تاريخ 26 و 27/6/92 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتي با حضور كارشناسان و مسئولين واحدهاي ستادي برگزار گرديد . در اين جلسه آقايان دكتر محمد حسين شريفي و دكتر مسعود كريمي دانشجويان PHD و دبير اجرايي برنامه هدا  ( همانند سازي دوره هاي آموزشي ) در 7 دانشگاه كشور  كارشناسان را از چگونگي جلب حمايت آشنا نمودند