پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

در راستاي تجهيز طب كار واحد بهداشت حرفه اي،  معاونت بهداشتي اقدام به خريد و راه اندازي يك دستگاه اسپيرومتري پيشرفته (SPIRO LAB ) به قيمت 000/000/160 ريال نموده است .  مهندس بهزادي كارشناس مسول بهداشت حرفه اي گفت:اين اقدام در جهت تشخيص هاي كلينيكي بيماريهاي ريوي شاغلين در هنگام انجام معاينات پيش استخدامي و دوره اي صورت گرفت . /ك