پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

  از آنجايي كه وضعيت زندگي ، رشد و بالندگي كودكان روشن ترين نشانه توان هر جامعه اي محسوب مي گردد هيچ تلاشي ارزشمندتر از بخشيدن فرداهايي روشن به كودكان وجود ندارد چرا كه كودكان شهروندان شريفي هستند كه مي توانند در ساختن آينده اي بهتر يا رويارويمان باشند .

روز جهاني كودك روزي است كه براي يابود و افتخار كودكان شناخته شده است و آن فرصتي است كه با حقوق فرزندانمان آشنا شويم تا آينده و زندگي بهتري را برايشان فراهم كنيم .

تمام كودكان حق دارند كه نيازهاي اساسي آنان برآورده شود تا از دوران كودكي شاد و غني لذت برده و بتوانند به بزرگسالاني قدرتمند ، مستقل ، نيك انديش و مسئول بدل شوند .

هفته ملي كودك ااز 15 تا 21 مهر ماه و با شعار (( زنده باد كودكي )) تعيين شده است كه هدف از آن معطوف نمودن توجه جامعه به حقوق كودكان است . حقوقي چون رشد و بالندگي ، امنيت ، عشق ، محبت و ... و اين هدف توجه جامعه و هم سويي خانواده و جامعه را مي طلبد . كرم ‍‍نژاد‍‍‍‍ كارشناس مسول بهداشت خانواده گفت برنامه هايي كه دراين هفته انجام خواهد شد به شرح زير ميباشد:

عناوين روزهاي هفته ملي كودك :

ايام هفته
 تاريخ
 مناسبت
 
دوشنبه
 15/7/92
 كودك ، خانواده ، مدرسه
 
سه شنبه
 16/7/92
 كودك ، يازي
 
چهارشنبه
 17/7/92
 كودك ، سلامت ، ايمني
 
پنجشنبه
 18/7/92
 ميراث فرهنگي ، كودك ، طبيعت
 
جمعه
 19/7/92
 كودك و رسانه
 
شنبه
 20/7/92
 كودك ، كتاب و فضاي مجازي
 
يكشنبه
 21/7/92
 كودك و نيايش