پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

روز جهاني قلب - 7 مهر ماه 1392

روز جهاني قلب در سال 2000 ميلادي پيشنهاد شد تا به مناسبت اين روز ،مردم دنيا را از خطرات بيماري قلبي و سكته مغزي به عنوان اولين علت مرگ مطلع كند.اين بيماري ها سالانه 3/17 ميليون نفر را از بين مي برند و اين تعداد در حال افزايش است.انتظار مي رود تا سال 2030 حدود 23 ميليون نفر سالانه به علت بيماري هاي ناشي از بيماري قلبي عروقي از بين بروند كه اين تعداد بيش از جمعيت قاره استراليا خواهد بود .

روز جهاني قلب در روز 29 سپتامبر هر سال بر گزار مي شود :

فدراسيون جهاني قلب به همراه اعضاي خود ، اهميت اين موضوع را كه اگر عوامل خطر اصلي بيماري قلبي عروقي شامل دخانيات،رژيم غذايي ناسالم و كم تحركي، كنترل شوند،حداقل 80% مرگ هاي زودرس ناشي از بيماري  قلبي و سكته مغزي مي تواند اجتناب شود ، را بر اساس الويت ها و موضوعاتي كه در هر سال تعيين مي كند ،در سراسر جهان پخش و اطلاع رساني مي كند.

فعاليت هاي ملي مانند سخنراني ها و گفتگوها و غربالگري ها،پياده روي و دويدن ،برگزاري كنسرت ها يا وقايع ورزشي در سراسر دنيا توسط اعضاء و شركاي فدراسيون در همين زمينه و بر اساس موضوعات تعيين شده در هر سال به شكل بسيج هاي اطلاع رساني و آموزشي ،سازماندهي مي شوند.

موضوع امسال به اهميت پيشگيري و كنترل بيماري قلبي عروقي با رويكرد به تمام دوران زندگي و تاكيد بر زنان و كودكان مي پردازد. بسيج امسال مشخص مي كند چه اقداماتي مي تواند در طول زندگي فرد براي كاهش خطر بيماري قلبي عروقي انجام شود.

  شعار امسال روز جهاني قلب   -   World Heart Day 2013

"همواره در جاده  قلب سالم حركت كنيد"،7 مهر ماه 1392

 , 29 September 2013 "Take the road to a healthy heart