پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

مراقبت وسالمندی

 كرم نژاد مسول بهداشت خانواده گفت:به طور قراردادی، سن شروع سالمندی را 60 سالگی قرار داده اند و دوران پس از ۶۰ سالگي را دوران سالمندي مي نامند. گرچه تغییرات سالمندی ممکن است از سال‌ها قبل آغاز شود، اما آنچه مهم است، نگرش ما به سالمندی است. در واقع پيري كاهش قواي رواني و جسمي است كه در اثر گذشت زمان روي مي دهد و يك فرآيند طبيعي از تغييرات مربوط به زمان است كه با تولد شروع شده و در سراسر زندگي ادامه مي‌يابد. از مشکلات شایع در سالمندان : بيماريهاي قلبي و عروقی ، ديابت قندي ، بيماريهاي استخوان و مفاصل، مشکلات دهان و دندان، سوءتغذیه، کم تحرکی و بی خوابی است.

 ايشان در ادامه اشاره داشتند:برنامه مراقبت های ادغام يافته خدمات سالمندی به دنبال يافتن راهی برای جداکردن سالمندان سالم ازسالمندان به ظاهرسالم يا مستعد به بيماری است که هنوزنشانه های بيماری درآنها مستقرنشده است . درحقيقت هدف اين برنامه طراحی نظام غربالگری استاندارد مراقبت سالمندان 60 سال و بالاتر می باشد استراتژی مراقبت های ادغام يافته خدمات سالمندی به منظور شناسايی مشکلات ، ارزيابی و طبقه بندی بيماريهای سالمندان اجرا می شود و با بررسی جامع نگرسالمندان بيمار هدف کاهش مورتاليتی و موربيديتی آنان را دنبال می کند .

این برنامه شامل سه بخش است :

-ارزیابی

-طبقه بندی

-توصیه

انواع مراقبت ها مشتمل است بر :

1-    مراقبت دوره ای

2-    مراقبت ویژه

وشامل اقدامات و کنترل بیماریهای زیر می باشد:

- بیماریهای قلبی وعروقی

- اختلالات فشارخون

- احتمال ابتلا به بیمار های قلبی وعروقی

- اختلالات تغذیه ای شامل : لاغری چاقی

- دیابت

- اختلالات بینایی وشنوایی

- اختلالات روانی شامل افسردگی اختلال خواب

- پوکی استخوان

- بی اختیاری ادرار

-زوال عقل

- سقوط وعدم تعادل

- سل ریوی

- ایمن سازی

این مراقبتها در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی وپایگاههای بهداشتی شهرستان فسا انجام می شود وپس از مراقبت اولیه در صورت نیاز به پزشک خانواده ارجاع داده میشود و در مراقبتهای بعدی ارجاع به سطوح بالاتر امکان پذیر می باشد.