پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

رييسي كارشناس مسول واحد مبارزه با بيماريها گفت:بمناسبت روز جهاني قلب برنامه كوهنوردي به

مقصد مرغك و بمنظور ترويج فرهنگ تحرك در كاركنان حوزه معاونت بهداشتي انجام گرديد ايشا
ن اشاره داشتند 180نفر از پرسنل حوزه معاونت بهداشتي در برنامه كوهنوردي روز جمعه شركت نمودند