پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

کارگاه آموزشی علائم خطر دوران بارداری و مسمومیت حاملگی

کارگاه آموزشی علائم خطر دوران بارداری و مسمومیت حاملگی. در تاریخهای 6 و7 مهرماه 92 برگزار گردید .كرم نژاد كارشناس مسول واحد بهداشت خانواده گفت: اين كارگاه بمنظورافزایش آگاهی وتوانمند نمودن پزشکان و کارشناسان وکاردانان مامایی وبهداشت خانواده درحوزه معاونت بهداشتی برگزار گرديد كرم نژاد در ادامه اشاره داشتند: در اين كارگاه خانمها دكتر كوكبي و كوهگرد متخصصين زنان و زايمان وسركار خانم سيف زاده كارشناس بهداشت خانواده با اين واحد همكاريهاي لازم بعمل اوردند