پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه پيشگيري از خودكشي در تاريخ 9.7.92 در سالن اجتماعات مرگز بهداشت برگزار گرديد در اين جلسه دكتر اجاقي كارشناس مسول واحد بهداشت روان همه كارشناسان واحدهاي ستادي را با راهاي پيشگيري وكاهش خودكشي اشنا نمودند