پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

جلسه هماهنگي مديريت و كاهش خطر بلاياي طبيعي امروز 10.7.92در سالن اجتماعات مركز بهداشت برگزار گرديد مهندس جوكاران كارشناس ومسول كاهش خطر بلا در حوزه معاونت بهداشتي گفت:اين جلسه بمنظور هماهنگي برگزاري روز جهاني كاهش بلاياي طبيعي(20.7.92) وبرنامه هاي اجرايي ان برگزار گرديد  جوكاران و اعضائ كاهش خطر بلادر شهرستان تصميم گرفتند در اين هفته مانور*  برنامه اموزشي *تبليغاتي*ايجاد كمپسلامت در مصلي نماز جمعه*برنامه اموزشي معلولين*وبرنامه هاي ديگري اجرايي گردد