پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ مهندس روح ا... اکبرپور مسئول مرکزبهداشتی درمانی زاهدشهر فسا گفت: یک نوزاد دختر با وزن 4کیلو و350 گرم در واحد تسهیلات زایمانی این مرکز متولد شد.

مهندس اکبرپور بیان کرد: این نوزاد درحالیکه بند ناف سه بار دور گردن او پیچیده شده بود متولد شد.

 وی بیان کرد: با تلاش ماما وکادر درمانی زاهدشهر مادر ونوزاد از مرگ نجات یافتند.

صدیقه زارع کارشناس مامایی و کشیک تسهیلات زایمانی این واحد درمانی نیزگفت: با وجود عدم دسترسی به متخصص زنان ، گروه سی پی آر واتاق عمل ، با تلاش تیم درمانی مستقر در این واحد زایمان انجام شد ومادرو نوزاد از مرگ نجات یافتند و با حال عمومی خوب از این مرکز مرخص شدند.