پورتال معاونت بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

tech

اخبار

آرشیو اخبار

برگزاری دوره چهارم آموزشگاه بهداشت اصناف:

دوره چهارم آموزشگاه بهداشت اصناف در مورخه پنجشنبه 18 مهر با نظارت مسئول بهداشت محیط و پس از برگزاری امتحان پایانی خاتمه یافت از ابتدای سال تا کنون بیش از 200 نفر آموزش دیده و گواهی دریافت کرده اند.